Fredag

Även fredagen bjöd på Högskolekörning plus skollinje. Morgonen avlöpte som normalt och jag fick åka till Eskilstuna som extrabuss efter morgonturen på skollinjen. Åkte sedan tom tillbaka till Västerås för Läs vidareFredag

Torsdag

Som “vanligt” började jag med Högskolelinjens tidiga morgontur från Eskilstuna och fortsatte med morgonturen på skollinjen. Därefter fick jag köra till Eskilstuna som extrabuss på Högskolelinjen med knappt 30 studenter. Läs vidareTorsdag