Tisdag

Jag åkte bil till Eskilstuna i dag också. Redan tio över sex lämnade jag lägenheten.

Precis som i går parkerade jag vid depån och gick sedan till Personallokalerna i stationshuset. Där tog jag en kaffe i väntan på att eleverna skulle komma.

Vid tjugo i åtta samlades vi i orderrummet och tog ut fordonslistor och körorder för dagens övningar.

Klockan åtta rullade en ER1-a in till spår 1 och vi bytte av föraren som kört från Örebro.

Femtio minuter senare stannade vi på spår 2a i Flemingsberg och lämnade över till en Hagalundskollega som efter syningen fick köra bort till Älvsjö.

Vi gick över till plattformen vid spår 6 och 7 för att vänta på vår nästa ER1-a. När den ankommit tog vi plats i förarhytten.

Ett par minuter över tio blev det avgång och nu skulle vi köra den så kallade Sörmlandspilen – det vill säga till Hallsberg via Katrineholm – för att eleverna förutom fordonsutbildningen även skulle få linje- och platskännedom.

Det var alltså uppehåll i Södertälje Syd, Gnesta, Flen, Katrineholm och Vingåker innan vi ankom till spår 4 på järnvägsstationen i Hallsberg.

Vi fick ha fordonet stå kvar vid plattform under vår två timmar långa rast. På väg för att äta lunch gick vi förbi överliggningsbyggnaden för att se var den ligger.

Efter lunchen gick vi till Personallokalerna och därefter gick vi ut på uppställningsbangården och tittade runt.

Vi gick sedan in i vår ER1-a för att förbereda oss och då fick eleverna träna på att göra en säkerhetsklargöring.

Fem över halv två lämnade vi Hallsberg för den här gången. Efter en händelselös men lugn färd kom vi in till spår 3 i Flemingsberg där resenärerna fick stiga av. När tågsättet var synat fortsatte vi själva till Älvsjö Godsbangård. Då vi hade parkerat på spår 55 gick vi till barackerna som tjänstgör som Personallokaler för att ha rast.

Tio över fyra ankom vårt nästa fordon till spår 51. Vi gjorde oss klara och när tiden var inne körde vi bort till de väntande resenärerna vid Flemingsberg.

När alla som skulle med var ombord satte vi fart mot Eskilstuna. Fem i sex stannade vi på spår 2 och föraren som skulle köra vidare till Örebro fick ta över.

Detta innebar slutet på praktikåkningen för den här kursen. Nu väntar examination för eleverna i morgon, men det får mina instruktörskollegor ta hand om. Jag är inbokad på annat då.

Det var bara att gå ner till depån för att sätta mig i bilen och först åka till Västerås Central för att byta om och därefter kunde jag fortsätta hem.