Annandag jul

Strax före klockan fyra gick jag ner till receptionen för att checka ut och hämta upp min frukostpåse. Sen gick jag bort till Personallokalerna i stationshuset för att äta.

När frukosten var avklarad och jag tagit ut körorder och fordonslista gick jag till depån. Där väntade en ER1-a på att få bli dygnsklargjord.

På motorvagnar finns det två sorters klargöringar. Innan motorvagnen ska ut i trafik ska en dygnsklargöring utföras. Då kontrolleras att fordonet är trafiksäkert och fungerar som det ska – bland annat vestibulsidodörrar, bromssystem, förarövervakning (”dödmansgreppet”), strömavtagare, att utvändiga luckor är stängda och att inget annat onormalt upptäcks vid en yttre kontroll. Vi kontrollerar även säkerheten och komforten inne i tågsättet – bland annat belysning, högtalarutrop, brandsläckare, toaletter, utrymningsmateriel och skyltning. I hytterna kollar vi bland annat vindrutetorkare och -spolning, att instrumentering och reglage fungerar som de ska, att strömställare intar rätta lägen, att telefonen fungerar, att kontaktdon och hindertavlor finns samt att handlampan fungerar.

Eftersom alla typer av motorvagnar är olika varierar placering av utrustning, exakt vad som kontrolleras och hur kontrollerna utförs. Detta lär vi ut under fordonsutbildningarna och de olika momenten finns beskrivna i handhavandeinstruktionen för respektive fordon.

Tidsåtgången för dygnsklargöringen varierar också mellan de olika motorvagnstyperna. Till exempel tar en dygnsklargöring av en ER1-a 42 minuter medan den för en X12/X14 tar 17 minuter.

Den andra sortens klargöring heter säkerhetsklargöring och den gör man på ett fordon som har en gällande dygnsklargöring (alltså är dygnsklargjort innevarande dag) och som har stått obevakat ett tag till exempel på en bangård eller vid plattform.

Säkerhetsklargöring görs i hytten som man ska köra ifrån och man kollar bland annat bromssystemet (bromsprov) och förarövervakning. Om fordonet har stått på en bangård ingår ett yttre varv runt fordonet för att kolla att alla luckor är stängda.

Alla moment i säkerhetsklargöringen ingår givetvis även i en dygnsklargöring.

När min dygnsklargöring av ER1-an var klar hade klockan blivit halv sex och det var dags att köra upp till spår 1 på Eskilstuna C. Där bytte jag ände för att kunna köra åt andra hållet. Ombordaren steg på för att åka med.

Nu körde jag som tjänstetåg (utan resenärer) till Västerås. En knapp halvtimme senare stannade vi på spår 2 på Västerås C.

Vid tjugo över sex blev det avgång som morgonens första tåg från Västerås. Destinationen var Sala och det var några, men inte alls många, resenärer som åkte med.

Ungefär tjugofem minuter senare rullade vi in till spår 2 på järnvägsstationen i Sala. Jag bytte ände och gjorde mig klar.

Fem över sju var det dags att stänga dörrarna och åka iväg igen.

Vid halv åtta ankom vi till spår 5 i Västerås och jag lämnade över till föraren som skulle köra vidare mot Linköping.

Därmed var det här arbetspasset avklarat. Jag bytte om och gick sedan hem.