Tisdag

Jag ändrade inte min rutin utan tog tåget till Sundbyberg vid tjugo över sex även idag. Efter en skön promenad kom jag fram till utbildningslokalerna strax före åtta. Då hade jag också varit in till Depåfordonsledningen för att kolla om vi hade tillgång till fordon även idag.

Klockan nio var eleverna till båda kurserna samlade och vi gick ut till spår 39 där det stod X40-or uppställda. Instruktörskollegan och jag delade ut de skriftliga proven när alla hade satt sig.

Varefter eleverna lämnade in proven började vi rätta desamma och när allt var klart tog det praktiska momentet vid. Man får inte examinera sin egen kurs utan examinatorn ska bilda sig en egen uppfattning om eleverna. Därför fick jag examinera den andra kursen och kollegan fick ta hand om mina elever.

Jag gick till fordonet bredvid och där fick eleverna var för sig utföra en praktisk uppgift – till exempel stänga av en vestibulsidodörr samt tillhörande fotsteg. De fick också utföra en säkerhetsklargöring.

När både jag och kollegan var färdiga med våra praktiska moment gick vi in för att äta lunch.

Vi tog därefter en kort samling i lektionssalen där eleverna fick kolla igenom sina prov. Sen var det höger – vänster om och dags för hemfärd.

Jag rapporterade in resultatet i utbildningssystemet och skickade mail till respektive gruppchef.