Tisdag

Då var det dags att följa upp en förarkollega igen. Arbetspasset startade halv fem på morgonen med uttag av tågorder och fordonslistor och efter det följde dygnsklargöring av en X50-Regina på spår 9 på bangården bredvid Centralen.

Vid halv sex blev det avgång från spår 4b och tio i åtta stannande vi på spår 4 på Linköping C efter en problemfri resa. Vi körde bort och parkerade fordonet vid verkstaden. Sedan var det en och en halv timmes rast i Personallokalerna.

Vid halv tio gick vi tillbaka till verkstaden och där stod nu en av de blå X12-orna och väntade på att få bli dygnsklargjord. När det var avklarat körde vi fram till spår 3 och därifrån avgick vi punktligt vid tio över tio.

Inte heller i den här riktningen uppstod några problem och vid fem i halv ett hade vi stannat på spår 2 i Västerås, där vi blev avbytta.

När vi gick upp till Personallokalerna tyckte vi båda att allt fungerat som det ska och givetvis blev uppföljningen godkänd.