Tisdag

Idag var det dags att köra mot västkusten. Även idag tog jag tåget vid tio över sex på morgonen från Västerås och det var det tåget vi skulle ta över när det ankom spår 5a i Hallsberg vid tjugo i åtta. Mina elever hade förberett sig med fordonslista och körorder och väntade på plattformen. Vi tog plats i förarhytten och snart hade vi fått upp farten.

Körningen gick bra och efter halva vägen – i Falköping – bytte eleverna plats. Planenligt stannade vi på spår 7 på Göteborg C vid fem över tio. Vi lämnade över till depåpersonal som tog hand om fordonet.

Nu följde rast i Personallokalerna och vid halv tolv gick vi för att äta lunch.

Halv två gick vi ut till spår 6 där en X40-mult stod och väntade på oss. Vi gjorde en säkerhetsklargöring och sedan var det dags att öppna dörrarna så att resenärerna kunde ta plats.

Fem i två slog signalen om till grönt och ombordarna stängde dörrarna och så var vi på väg. Det gick lugnt och tryggt även på tillbakavägen och vi låg enligt tidtabell. Det blev förarbyte i Falköping precis som på nervägen.

När vi närmade oss Töreboda märkte jag att vi inte fick någon förvarning om lägre hastighet i ATC-n. För att komma in till plattform på norrgång måste man in på sidan och då passera en 80-växel – det vill säga en växel där hastigheten är max 80 km/h. Så vi stannade vid infartssignalen och kontaktade Fjärren. Automatiken i signalställverket var inte uppdaterad med att vårt tågnummer skulle ha uppehåll där och därför var tågväg lagd rakt igenom Töreboda. Fjärrtågklareraren la ny tågväg för oss och efter några minuter kunde vi komma in till de väntande resenärerna på plattformen.

Därefter var det lugnt igen och vid fem i halv fem var vi åter i Hallsberg, nu på spår 5b. Där blev vi avbytta och eleverna fick gå hem, medan jag satte mig i en av vagnarna för att fortsätta hem till Västerås.