Tisdag-onsdag

Tisdagen ägnades åt en heldagsutbildning för att bli så kallad kamratstödjare. På grund av pandemin och gällande restriktioner var utbildningen naturligtvis på distans via Teams.

Kamratstödjare är en funktion som aktiveras när en kollega råkar ut för eller är vittne till en olycka eller ett tillbud. Det kan också röra sig om våld eller hot om våld. Det finns även andra situationer som kan leda till att man får en kamratstödjare.

Allt syftar till att ta hand om den drabbade på ett så bra sätt som möjligt för att undvika bestående psykiska men och sjukskrivning. Vederbörande ska därigenom snabbare kunna komma tillbaka i arbete.

Att vara kamratstödjare är ett frivilligt uppdrag. För att vara en så pass stor åkstation som Västerås är har det hittills inte funnits så många kamratstödjare men nu har vi i alla fall fyllt på med några stycken.

Idag var det dags för en ER1-examination igen. Nu var det två nyanställda förare i Linköping och en i Stockholm som gått fordonsutbildningen.

Eftersom vi hade stora problem med fordonstillgång under examinationen i måndags beslutade jag och min instruktörskollega oss för att hålla till på Älvsjö Godsbangård istället. Där står det flera ER1-or uppställda över dagen – mellan morgonens högtrafik och eftermiddagens dito.

Vid halv åtta tog jag loktåget från Västerås till Stockholm C. En timme senare träffade jag min instruktörskollega i Personallokalerna och vi tog en kopp kaffe. Strax efter klockan nio gick vi för att ta Pendeln ut till Årstaberg och därifrån promenerade vi till Älvsjö Godsbangård.

I baracken som är Personallokal träffade vi de tre eleverna och snart gick vi ut till en ER1-a på spår 56. Här började vi som vanligt med en liten presentation av oss instruktörer och vad som skulle hända under dagen.

Vi gick igenom repetitionsfrågorna från förra veckans teoridagar och fortsatte sedan med att gå ut och titta på automatkopplet. Tillbaka inne i fordonet gick vi igenom bogseringsförberedelserna och vi avslutade förmiddagen med att titta lite på övergångskopplet.

Vi åt lunch i Personallokalen och vid ettiden gick vi tillbaka till ER1-an för nu var det dags för det skriftliga provet.

Alla tre blev klara ungefär samtidigt och samtliga blev godkända. Nu fortsatte vi med det praktiska momentet. Idag blev det avstängning av vestibulsidodörr och fotsteg, säkerhetsklargöring och batterikontaktorreset. Tillsammans fick de tre sedan stänga av en tryckluftsbroms och räkna ut vilken högsta hastighet tåget sedan får framföras med.

Som avslutning repeterade vi lite ETCS i hytten. Jag meddelade elevernas respektive Gruppchefer att de blivit godkända. Därefter lämnade vi Älvsjö genom att lifta med en ER1-a som skulle ner till Centralen.

Där åkte jag med en X40-mult till Västerås och så kunde jag byta om och gå hem.