Onsdag

För drygt två och ett halvt år sedan hade jag min senaste periodiska uppföljning. Jag har ju utfört ett antal uppföljningar på kollegor, men jag behöver själv också bli uppföljd i rollen som lokförare.

Under en uppföljning är en instruktör med under (hela eller en del av) arbetspasset för att se att man som lokförare följer gällande regelverk och rutiner och att man är uppdaterad med och har tagit till sig de senaste bestämmelserna. Instruktören kollar också hur man uppträder i rollen som lokförare.

Vi är nu i slutet av uppföljningsperioden och det är inte så många förare som återstår. Dock behöver jag själv och en av mina instruktörskollegor följas upp och därför bestämde vi att klara av detta idag.

Vi började vid niotiden på förmiddagen med att ta ut fordonslista och körorder. Därefter gick vi ner till spår 4b där en X14 stod. Kollegan fick börja som förare och gjorde en säkerhetsklargöring på fordonet.

Kvart i tio var det dags för avgång och kollegan stängde dörrarna. En timme och 45 minuter senare rullade vi planenligt in till spår 2 i Ludvika.

Vi bytte ände och sedan gick vi iväg för att köpa något att äta.

På tillbakavägen var det min tur att köra och efter en säkerhetsklargöring kunde vi åka iväg vid halv ett. Körningen gick utan problem och vid tjugo över två stod vi åter på spår 4b i Västerås.

Därmed kunde vi bocka av ytterligare två uppföljningar som utförda och godkända på vår lista och vi gick tillsammans upp till vårt instruktörsrum.