Måndag

Igår var det alltså trafikstart för ER1-orna. Det mesta har gått bra men naturligtvis har det uppkommit en del småfel.

I morse blev tyvärr en avgång inställd på grund av fordonsfel efter multipelkoppling. Annars har det rullat på – i alla fall enligt vad jag vet.

Den här veckan har jag gått på beredskap – så kallad Teknisk Rådgivning (TRÅD). Denna funktion ska stötta Driftstöd en tid framöver tills kompetensen där har byggts upp. Vi har ännu inte hunnit utbilda alla som jobbar på Driftstöd och efter utbildningen behöver de också vara ute och köra tågen för att bygga upp sin egen kompetens. Det behövs även en fördjupad fordonsutbildning för de som sitter på Driftstöd för att lättare kunna förstå uppkomna problem och därigenom kunna hjälpa till med felavhjälpningen.

Därför finns alltså TRÅD-funktionen dygnet runt som framför allt Driftstöd får kontakta. Ibland är det dock bäst att prata direkt med föraren som har problem därute för att så snabbt som möjligt guida denne och avhjälpa problemet.

Vi tre instruktörer, som hållit på mest med ER1, kommer att turas om att ha TRÅD en vecka i taget. Så här i början när alla förare är nyutbildade och relativt ovana med fordonen kommer det naturligtvis att bli många samtal till oss. Varefter kompetensen och vanan ökar så kommer många problem att kunna lösas direkt av förarna och då kommer antalet samtal att gå ner.