Måndag-onsdag

Den här veckan är det utbildning för mig. Det är fördjupningskurs på ER1 och vi håller till på depån i Eskilstuna.

Två av mina instruktörskollegor håller i kursen och totalt är vi åtta elever – både instruktörer och driftstöd – som ska lära oss lite mer om ER1. Då blir vi instruktörer på fordonet och kan hålla fordonsutbildningar för våra förarkollegor.

Vi har varvat teori i en lektionssal med att vara ute på fordonet och kolla hur saker och ting fungerar. Vi har jordat högspänningsutrustningen på taket och stängt av bromsar. Vi har provat vad som händer om man trycker ner nödstoppsknapparna i hytten och testat nödsamtalsutrustningen i passagerarutrymmet. Vi har multipelkopplat och kopplat isär. Vi har orsakat dörrfel och sedan åtgärdat detsamma genom att reset-a dörrdatorn eller genom att stänga av och låsa dörren. Samt mycket, mycket mer!

Det har varit både intressant och lärorikt och dessutom har vi haft roligt och det har blivit mycket skratt.

De följande två dagarna kommer vi att gå igenom upplägget och körschemat för fordonsutbildningarna. Dels är det ett helt nytt tänk när det gäller fordonsutbildning, dels är det ju ett helt nytt fordon som vi ska utbilda på.