Torsdag

Idag var jag på plats på verkstaden en bit utanför Västerås vid kvart över nio. Teknikern meddelade att vi skulle kunna köra lite tester idag men att vi var tvungna att invänta underleverantörens personal som var på väg till verkstaden. Därför började vi med en kopp kaffe.

När samtliga inblandade var på plats gick vi ut till ER1-an som stod utanför verkstadsbyggnaden. Vi la ut ett par baliser en bit framför tåget för att kunna testa att tågskyddssystemet ETCS kan läsa ”vanliga” ATC-baliser. Sedan körde vi fram och tillbaka över baliserna en gång och det fungerade som det skulle det vill säga i ena riktningen läste tågskyddssystemet av baliserna men i andra riktningen hände inget. Det är alltså alltid minst två baliser i en balisgrupp för att kunna avgöra för vilken körriktning balisgruppen gäller. För att verifiera allt bytte vi sedan plats på baliserna för att se att det blev tvärtom och så var fallet. Därmed var testen avklarad.

När underleverantörens personal var helt klara med sina efterarbeten kunde tillverkarens tekniker och jag utföra andra tester på fordonet. När vi testat alla testfall som var möjliga att göra idag var klockan fyra och växlingspersonalen skulle flytta in fordonet i verkstadshallen.

Jag kunde därmed boka taxi för att ta mig tillbaka in till Västerås och avsluta dagens arbete med att byta om och gå hem.