Tisdag-onsdag

Gårdagen förlöpte som måndagen – vi började med ett teoripass i lektionssalen och gick sedan ner till fordonet i verkstadshallen för att fortsätta gå igenom tryckluftssystemet.

Efter lunch höll vi till i ett fordon som stod ute på verkstadsområdet, där vi hade genomgång av förarhytten samt följde handhavandeboken gällande driftsättning, bromsprov med mera.

Idag började vi med att gå igenom hur datorsystemen är uppbyggda i fordonet. Vi gick sedan ut och tittade på PIS-en det vill säga PassagerarInformationsSystemet – alltså skyltningen ute och inne samt utrop med mera. Vi kollade också nödtalsenheterna som finns i fordonen – alltså de som resenärer kan använda för att komma i kontakt med personalen ombord vid exempelvis nödsituationer, sjukdomsfall med mera. Vi fortsatte med nödsignalen från handikapptoaletten och hur man återställer den.

Efter lunch fick vi köra lite på området och gjorde därför först ett bromsprov. Vi turades därefter om att köra fram och tillbaka och provade olika saker under tiden – bland annat passagerarnödbroms.

Dagen avslutades med en genomgång av bromssystemet, där vi på tryckluftsschemat följde luftens väg från kompressor ut till bromscylinder.