Fredag

Andra dagen på utbildningen tillbringade vi mycket ute på fordonet.

Nu var extern spänning ansluten så att vi kunde aktivera förarhytten och titta på instrument och bläddra oss igenom menyerna på dataskärmarna. Teoretiskt gick vi igenom hur man gör hyttbyte, bromsprov med mera. Vi kunde också ”leka” med en vestibulsidodörr för att bland annat se hur man stänger av den, hur dörrfel yttrar sig samt hur man gör för att manuellt få in fotsteget om det skulle haka upp sig.

Vi gick också igenom hur man jordar högspänningsutrustningen på taket innan vi återvände till konferensrummet för ett skriftligt prov. När det var avklarat följde en praktisk uppgift ute på fordonet som var och en av oss fick utföra.

Alla blev godkända och därmed var utbildningen slutförd och vi kunde åka hem.

Nu är det ledigt i morgon men det blir inte en helt ledig helg. På söndag ska vi instruktörskollegor nämligen gå igenom utbildningsmaterialet tillsammans och lägga upp ”taktiken” eftersom vi själva ska hålla den här utbildningen för andra lokförarkollegor under nästa vecka.