Onsdag

Klockan nio samlades vi i ett konferensrum på åkstationen i Gävle. Vi gick igenom det sista på PowerPoint-presentationen innan vi gick bort till Trafikverkets lokaler för att göra ett studiebesök på Eldriftcentralen.

Vi blev emottagna av en instruktör som höll en presentation av vad de gör och vi fick ställa de frågor vi hade. Vi fick också svara på några frågor som instruktören hade angående SJs fordon och hur vi uppfattar samarbetet mellan Eldriften och oss lokförare.

Därefter fick vi gå in till själva Eldriftcentralen där vi fick en förvisning vad Eldriftingenjörerna gör i sitt dagliga arbete och hur de kan styra kraftmatningen om en störning skulle inträffa. De visade också hur en så kallad ”Räddningsfrånkoppling” utförs om en olycka skulle inträffa någonstans. Detta för att säkerställa att olycksområdet verkligen är strömlöst.

Planeringsavdelningen som förbereder elarbeten i kontaktledningsnätet visade också hur de jobbar. Efter knappt två timmar tackade vi för oss och alla vi tyckte att det varit mycket intressant och givande.

Vi gick för att äta lunch i stationshuset och därefter fortsatte kursen i konferensrummet. Nu fick vi göra ett skriftligt prov och när det var rättat och alla hade klarat sig så kunde vi avsluta kursen och börja ta oss hemåt. Nu är jag alltså behörig att utbilda i både Allmänt och Särskilt elskydd.

Imorgon är det dags att köra tåg!