Måndag

Idag har jag varit på kurs på bussbolaget. Det var min tredje dag av fem på utbildningen för YKB (Yrkeskompetensbevis) för att få köra buss i yrkesmässig trafik. De två första dagarna gick jag i februari och nu har jag alltså ytterligare två dagar kvar som jag måste gå före november nästa år då min nuvarande Yrkeskompetens går ut.

Dagens kurs berörde själva fordonet och innefattade kraftöverföring, säkerhetsanordningar och hur man ska köra för att minska slitage på fordonet och förebygga störningar samt minimera bränsleförbrukningen (eco-driving).