Möte

Idag hade jag ingen tågkörning på schemat utan var kallad till ett möte på huvudkontoret i Stockholm angående ett forskningsprojekt som rör åtgärder för att försöka förhindra eller i alla fall reducera antalet viltpåkörningar med tåg. Det kostar en massa pengar när ett tåg blir skadat av att ha kört på en älg – och då är det inte bara kostnader för att reparera själva tåget utan även samhällskostnader för försenade resenärer, kostnader för att eftersöka skadat vilt i naturen, saneringskostnader mm

Det finns en del åtgärder som man vill prova t ex olika varianter för att varna viltet för att ett tåg kommer att passera, så att möjlighet ges för djuren att försvinna från spåren i tid. Som det är nu hinner inte viltet uppfatta att ett tåg närmar sig och sedan blir det flykt i panik och ofta väljer djuret då fel riktning. Man har valt ut ett antal järnvägssträckor som är överrepresenterade i antalet viltolyckor och – om nu forskningsprojektet blir antaget – ska man där prova olika lösningar och se hur de faller ut. Vi lokförare ska hjälpa till att rapportera hur viltet uppträder när ett tåg närmar sig. Det ska bli väldigt intressant tycker jag.