Måndag

Idag har jag suttit i skolbänken. Det var dags för den årliga trafiksäkerhetsfortbildningen alltså den årliga utbildningen som man måste genomgå för att även i fortsättningen vara behörig att köra tåg. I år är det lite nytt upplägg mot tidigare. Förr om åren har det varit två dagar efter varandra och där andra dagen har avslutats med ett prov. Från och med nu har vi en lärarledd kursdag där vi repeterar vissa avsnitt t ex situationsmedvetenhet, går igenom utvalda händelser där tåg kört mot rött mm mm. Sen – förmodligen efter sommaren – kommer det att bli ett kursavsnitt med datorbaserad repetition som man får göra individuellt och så kommer slutligen ett prov nån gång före årsskiftet.

I år kommer det trots allt att bli två dagars utbildning i och med att man har lagt in en extra dag med ecodriving alltså ekonomisk körning, genomgång av nya funktioner i vår TrafikApp (TrAppen) som vi har i läsplattorna och i telefonerna samt repetition och praktik ute på bangården gällande växlingsmomentet i vårt yrke. Men mer om det i morgon.