Tisdag

Klockan nio började dagens utbildning med att vi gick igenom vad man ska tänka på för att köra ekonomiskt utan att för den delen bli försenad. Det gäller att komma fram i rätt tid och inte vara onödigt tidig till stationerna. Det finns en GPS-funktion i TrAppen i telefonen/läsplattan och med hjälp av den ser man vilken hastighet man ska hålla för att komma i rätt tid till nästa uppehåll. Funktionen kommer att förbättras ytterligare i nästa version av TrAppen för att ge ännu bättre noggrannhet.

Vi fick också en genomgång av själva läsplattan och fick förslag på några bra appar som vi kan ha nytta av t ex när vi ska läsa Excel-filer.

Efter lunch delade vi in oss i fyra grupper och gick ut på bangården för att genomföra en växlingsövning. Förutsättningarna var att vi hade ett kort tåg – lok plus tre vagnar – och den mittersta vagnen var felaktig och måste ställas upp på ett annat spår. När den var urväxlad skulle vi koppla ihop tåget igen så att vi kunde fortsätta den tänkta resan. Vi var tre stycken i min grupp och en blev förare, en signalgivare och jag kopplade loss och ihop vagnarna.

Sen fick vi även prova ett IR-instrument som man kan ha till hjälp för att leta efter varmgång (alltså lagerskada) eller tjuvbroms. Istället för att känna med handen och avgöra om det är varmare på något ställe, vilket kan vara svårt om en detektor har indikerat så kallad lågnivålarm (det vill säga något förhöjd temperatur), så pekar man med instrumentet på lagerhuset eller hjulet och läser av temperaturen på displayen. Man håller nu på med ett prov och ska utvärdera nyttan av att ha sådana instrument – antingen på loken/motorvagnarna eller att varje lokförare har sitt eget. Till sist repeterade vi hur man stänger av en ytterdörr på en vagn på korrekt sätt.

När alla grupper hade gjort alla moment var utbildningsdagen slut och vi kunde åka hem.