X40-kursen klar

Vi började klockan 9 med det skriftliga provet och sedan gick vi ut i regnet till ett X40-fordonssätt på bangården och fick göra några praktiska uppgifter bland annat stänga av en broms och stänga av en dörr.

När vi kom in igen i kurslokalerna var det dags för lunch och därefter fick vi våra kursdiplom av examinatorn. Nu får vi alltså även köra X40 och min första tur blir redan i morgon på midsommarafton, då jag har ett kvällspass.