Onsdag

Tog bussen ner till Centralen och hoppade på tåget till Stockholm som avgår vid sextiden på morgonen. På väg till pendeln träffade jag en klasskompis från lokförarutbildningen i Huddinge. Han jobbar nu på Stockholmståg och vi pratade några minuter. Ute i Hagalund träffade jag mina kollegor och våra instruktörer. Idag skulle vi ha körpraktik på Rc3-lok som ingår i fordonskursen. Rc3 är en äldre variant av Rc än det som är vanligast på SJ nämligen Rc6. Utseendemässigt är de väldigt lika – det är bara några få detaljer som skiljer utvändigt, men invändigt är det större skillnad. Äldre komponenter, lite andra tekniska lösningar och en äldre variant av huvudbromskontroll.

Vi skulle köra ett tjänstetåg (d v s utan passagerare) från Hagalund till en verkstad i Örebro som reparerar lok och vagnar. Idag var det bara ett Rc6-lok som skulle dit och vi skulle alltså dra det med ett Rc3-lok. Man hade förberett allt åt oss under gårdagen och kopplat ihop loken så att de var klara. Dock hade något hänt med Rc3-loket under natten och det fanns inte ett liv i det på morgonen. För att inte försena tjänstetågets avgång alltför mycket fick vi ta en annan Rc3:a och köra med det ensamt till Örebro, dels för körpraktikens skull men också för att vi skulle få se hur det fungerar att ta sig in sista biten till verkstaden så kallad platskännedom.

Det var inga problem att köra med det ensamma loket och anvisningen vi fått fungerade bra för att ta sig in till verkstaden. Det visade sig när vi kom dit att de hade både vagnar och lok som var färdigreparerade/-åtgärdade och skulle i retur till Hagalund. Det blev tre lok utöver Rc3:an och fyra vagnar som skulle tillbaka. När allt var kopplat och kontrollerat växlade vi oss ut från verkstaden och när vi var framme vid Örebro Central igen hoppade jag och en av mina kollegor av (vi körde halva vägen var till Örebro) och lät resterande två kollegor köra tillbaka till Hagalund. Vi hoppade på ett tåg till Hallsberg och gick sedan till hotellet där vi skulle tillbringa resten av dagen och natten.