Tisdag

Dagen har ägnats åt att vara elev på årets trafiksäkerhetsfortbildning som en av mina instruktörskollegor håller i. Idag var vi 4 elever – två från Västerås, en från Fagersta och en från Eskilstuna.

De flesta av förarna gick den här fortbildningen redan i våras men vi är alltså några kvar och då blir det ”uppsamlingsheat”.

Klockan nio körde vi igång och efter lite inledande genomgång var det dags att köra simulator. Det var i år sju scenarier som skulle gås igenom – bland annat växelfel, spärrfärd med hjälpfordon, fel på vägskyddsanläggning, balisinformationsfel, hinder i spåret och backning med signalgivare.

Det var intressant och givande och efter varje scenario gick vi igenom och diskuterade situationerna som uppstått.

Efter lunchen och när sista scenariot var avklarat var det dags att göra årets trafiksäkerhetsprov. Vi har ett sådant prov varje år men vart tredje år ska det göras under överinseende av en lärare.

När alla var klara – och hade blivit godkända – gick vi lite kort igenom förra årets trafiksäkerhetsprov.

Därefter blev jag uppföljd med hjälp av simulatorn. Det här är bara ett test än så länge och något som ska utvärderas för framtiden. Anledningen är att när vi är ute och följer upp förarna så inträffar sällan några avvikelser.

Med hjälp av simulatorn kan vi ”skräddarsy” en körning där allt inte går radrätt – vi kan till exempel lägga in ett växelfel eller fingera att en broms måste stängas av och att man får räkna ut vad som gäller för den fortsatta färden.

Det här är svårt att göra ute i normal trafik eftersom det då skulle orsaka förseningar mm men för att hålla kunskaperna à jour måste man få träna på sådana situationer. Vid simulatorn i klassrummet kan vi göra det utan tidspress så att man är bättre förberedd när det väl inträffar ute i verkligheten.

Under min uppföljning fick de övriga tre kollegorna göra ett grupparbete som vi sedan gick igenom tillsammans.

Strax före klockan fyra var dagen till ända och vi kunde gå hem.