Onsdag

Klockan nio gick eleven och jag ner till spår 8 på bangården bredvid Centralen. Det var alltså dags för den stationära praktiken och den grå X12-an som vi parkerade där i går stod fortfarande kvar.

Dock fick vi flytta på en Regina för att vi skulle kunna köra fram vårt fordon till en tågvärmepost. Där fick eleven koppla in tågvärme i fordonet och även starta upp fordonet från post om hjälpkompressorn skulle vara felaktig.

Jag fortsatte sedan med att visa hur felyttringarna blir vid brott på en av ett par viktiga säkringar. Eleven fick också prova på att manuellt frånskilja (koppla bort) en så kallad modul – det vill säga en grupp av två motorer – i fall det blir ett allvarligt fel på denna. Normalt ska fordonets Felindikeringssystem (FIS) klara av att göra det självt men om det inte lyckas måste föraren utföra manövern för att kunna fortsätta färden.

Därefter släpade vi ut och monterade övergångskopplet som behövs om man ska bogsera fordonet med ett lok.

Efter lunch gick vi igenom hur en dygnsklargöring genomförs. Som avslutning på dagen stängde vi av en vestibulsidodörr och tillhörande fotsteg.

Eleven fick sedan gå hem och läsa på och repetera inför morgondagens examination som min instruktörskollega får ta hand om.