Måndag

Enligt planeringen skulle jag ha kontorstjänst hela veckan. I fredags fick jag dock ett helt nytt veckoschema så det kommer att bli varierande uppgifter istället.

Idag skulle jag dessutom ha haft utvecklingssamtal med vår instruktörssamordnare. Dessvärre blev han med kort varsel kallad till ett möte och hade inte möjlighet att komma till Västerås. Därför får vi ta samtalet vid ett senare tillfälle.

Jag blev dock inte sysslolös utan har haft annat att pyssla med under dagen. Jag har hållit på med simulatorn och förberett olika scenarier som nyanställda förare ska få köra under introduktionsutbildningen när tågskyddssystemet (ATC) gås igenom.

Mer om detta kommer i morgon.