Onsdag

Onsdagen tillbringades som elev i en lektionssal i Hagalund. Jag hoppade på ett tåg i Västerås vid kvart i sju på morgonen och steg av i Sundbyberg och promenerade de 35-40 minuterna till Hagalund.

Klockan nio började kursen som behandlade så kallad Provverksamhet. När en tillverkare ska få en ny fordonstyp godkänd i Sverige måste ett antal prov utföras för att säkerställa att fordonet uppfyller alla krav som svensk myndighet (Transportstyrelsen) ställer och att det inte orsakar skada på järnvägsanläggningen.

Eftersom tillverkaren inte har egna förare som får köra på svensk järnväg måste de kontraktera ett järnvägsbolag som ställer upp med förare under provkörningarna.

Kursen behandlade regelverket runt dessa provkörningar och vad som förväntas av oss förare som deltar.

Det var en givande dag och när vi avslutat liftade vi med ett tåg ner till Stockholm C, där vi sedan fortsatte hem till våra respektive hemstationer.

Nu blir det ledigt över midsommar – jag har en så kallad nolldag i morgon och är sedan ledig i helgen. På måndag jobbar jag igen.