Måndag

Nu är det dags att bli instruktör på X40 och därför blir det fördjupnings- och instruktörskurs den här veckan. Vi håller till ute på depån och verkstaden för att ha nära ut till fordonen. Vi är tre instruktörer som ska utbildas på X40 och vi har en instruktör som leder kursen.

Idag på förmiddagen skulle en provkörning ske med tekniker från Fordonsdivisionen ombord, så vi hängde på. Man skulle mäta upp vibrationer i boggierna under körning i hastigheter över 160 km/h och till sin hjälp hade man mätinstrument inne i tåget samt kameror placerade under tåget vid boggierna. Vi åkte till Enköping och tillbaka och det var väldigt intressant att se dels hur mätningarna gick till, dels att i realtid kunna se bilder från kameran vid boggierna.

Väl tillbaka i depån repeterade vi apparatplaceringarna det vill säga var all utrustning finns i de olika vagnarna.

Eftermiddagen tillbringades ute i verkstadshallarna där vi gick under ett fordon för att titta på boggierna. Vi gick också upp för att titta på högspänningsutrustningen som är placerad på taket. Därefter höll vi till inuti tågsättet och öppnade skåp och luckor för att se all utrustning som är placerad inne i tåget.

Det var en intressant och givande dag och i morgon fortsätter kursen alltså.