Ett nytt kapitel

Den här veckan har jag alltså tillbringat på skolbänken i Hallsberg och det är dags att börja på ett nytt kapitel i min karriär. Jag har nämligen sökt och fått en ny tjänst inom SJ. Det är som instruktionsförare eller kort och gott instruktör och nu har fyra veckors utbildning dragit igång.

Som instruktör är man lärare och håller bland annat trafiksäkerhets- och fordonsutbildningar. Man medverkar även i olika projekt inom SJ, är med och tar fram instruktioner och föreskrifter, samarbetar med  Gruppchefer och Trafiksäkerhetssamordnare och -handläggare samt utför de periodiska uppföljningarna av lokförarna.

Vi är 5 stycken nya instruktörer från olika delar i landet och en från Driftstöd i ”klassen”. Den här veckan har ägnats åt att prata om lärarrollen och så har vi fördjupat oss inom Tågskyddssystemet (ATC). Det har varit mycket intressant och givande.

Nästa vecka fortsätter vi i Hallsberg.