Onsdag

Då var det dags för en utbildningsdag. Vi var nio lokförare från fem olika åkstationer som klockan 10 samlades i konferensrummet i Personallokalerna i Västerås. Ett par timmar fram till lunch ägnades åt att gå igenom förra årets OSPA-A-händelser det vill säga då tåg och växlingsrörelser obehörigt har passerat en signal i stopp samt hur SJs trafiksäkerhetsorganisation är uppbyggd och fungerar.

Efter lunch anslöt sex stycken ombordare och tillsammans övade vi ett scenario där ett tåg skulle evakueras – först teoretiskt som grupparbete och därefter praktiskt i ett loktåg ute på bangården. Det är väldigt nyttigt att öva på evakuering eftersom det inträffar så pass sällan men när det väl blir verklighet så måste alla veta sina roller – annars blir det lätt kaos. Vi repeterade också ”Vistelse i spår” samt Allmänt och Särskilt elskydd innan vi rundade av för dagen.

I morgon är jag ledig.