Lördag

Lördagen blev en dag mellan sent pass i går och tidigt pass i morgon men det var ändå en arbetsdag och då blev jag reserv i 5 timmar mellan klockan 10 och 15. Det fanns inget behov av mina tjänster så jag satt i Personallokalerna i Hagalund och tog det lugnt och när klockan var 15 kunde jag gå till bilen för att åka hem igen.