Tisdag

Min körlärare hade uppföljning idag, d v s en instruktör åker med honom under en dag som en del i den årliga fortbildningen av lokförare. Eftersom det är brist på körlärare och dessutom väldigt många elever i farten nu, så fick jag ett pass med så kallat ”arbetsplatsutbyte” på SJ Trafikledning i Stockholm (med andra ord studiebesök) 🙂

Marie skjutsade mig ner till järnvägsstationen runt lunchtid och så tog jag tåget upp till Stockholm C. Därifrån gick jag till Vattugatan där SJs Operativa Trafikledning sitter. Under några timmar fick jag sitta med de olika funktionerna och få en inblick i hur respektive funktion arbetar. Det var väldigt lärorikt och intressant!

Jag besökte Driftstöd, som vi förare kommer i kontakt med då vi får problem med fordonen när vi är ute och kör. De tar även emot felanmälningar, som vi förare ringer in, och ser till att de matas in i Fordonssystemet, så att verkstäderna kan åtgärda felen när fordonen är inne på verkstadsbesök. Operativa Personalledningen ser till att det finns folk på alla pass om det skulle bli ändringar p g a sjukdomar, driftstörningar, förseningar mm mm

Trafikledarna har koll på tågen och ser till att information går ut vid driftstörningar, koordinerar anslutningar vid förseningar, sköter kontakten med Trafikverket och andra tågoperatörer mm mm

Fordonsledningen ändrar de planerade fordonsomloppen vid behov t ex fordonsskador, förseningar och ser till att minimera följdverkningarna så långt som möjligt.

Det var ganska lugnt när jag var där så personalen på de olika funktionerna hade tid att visa hur de jobbade och jag kunde ställa frågor. I slutet av mitt besök blev det plötsligt skarpt läge, då tågbron i Kungsör gick sönder och ett tåg från Stockholm via Eskilstuna till Örebro fick ledas om via Kolbäck för att slippa stå still och invänta felavhjälpning. Riktigt intressant att se de olika funktionerna samarbeta för att snabbt få till ett så bra resultat som möjligt och därigenom minimera kundpåverkan.

Sen var jag tvungen att tacka för mig och hasta iväg till Centralen för att hoppa på tåget till Västerås. Marie hämtade mig och så åkte vi hem.