Torsdag

Första arbetsdagen på det nya året skulle vi nyanställda tillbringa med våra gruppchefer i personallokalerna på Stockholms Central. Jag tog bilen till Hagalund där jag parkerade och fortsatte med pendeltåget in till Centralen.

Gruppcheferna gick igenom var vi hittar olika saker på SJs Intranät, hur schemagrupper, -gruppval, semesterval etc fungerar, hur vi söker ledighet beroende på hur många dagar det gäller, sjuk- o friskanmälan mm

De olika personalorganisationerna kom och informerade om sig själva samt att vi fick en rundvandring i lokalerna och fick hälsa på långtids- och korttidsplanerarna som har hand om vårt schema. Vi gick också ett par kvarter bort för att göra ett studiebesök hos SJs Trafikledning, som är bemannad dygnet runt och vi fick information om hur allt fungerar där.

Åkte hemåt efter en givande och informativ dag. I morgon börjar jag övningsköra med handledare 🙂