Onsdag

Idag bjöds det ett dagpass mellan 10 och 18. Efter att ha tagit dygnsordern, en kopp kaffe och förberett dagens körplaner gick vi ner till perrongen för att ta över ett södergående tåg. Satte kurs i det strida regnet på Södertälje Hamn och framme där lämnade vi tåget till en annan förare precis som planerat. Efter 15 minuter dök nästa tåg upp, som vi körde ner för backen till Södertälje Centrum, bytte ände och körde upp igen till Södertälje Hamn. Där väntade vi ytterligare 15 minuter på nästa tåg som vi tog över och körde till Stockholm C. När vi blivit avbytta gick vi upp för att ta lunchrast.

Eftermiddagen skulle bjuda på några timmar i reservfordonet, som står berett att rycka ut om något tåg får problem och behöver tas ur trafik. Eftersom man inte på förhand kan säga om det blir körning för reservfordonet eller inte, så tog min handledare det säkra före det osäkra och bytte bort vårt pass till ett pass med garanterad körning istället.

Det blev till en början en exakt kopia på vår körning före lunchpausen – till och med med exakt samma fordon. När vi kom tillbaka till Stockholm C fick vi vänta 15 minuter tills nästa norrgående pendel kom och så tog vi över den och körde upp till Märsta. Där bytte vi ände och körde tillbaka till Stockholm och när vi fick avbyte var dagens övningar slut och jag gick till andra perrongen för att ta pendeltåget mot Kungsängen.