Torsdag

Jag var på jobbet vid halv nio på förmiddagen och en kontorsdag väntade – trodde jag. Det visade sig att det skulle hållas en körlärarträff i Västerås idag – och jag blev inbjuden att vara med och lyssna.

Körlärarträffar hålls en gång om året och alla körlärare blir inbjudna för att få information och utbyta erfarenheter. Tidigare år har körlärarträffar genomförts vid endast två olika tillfällen, vilket gjort att alla körlärare inte har haft möjlighet att deltaga på grund av att det då blivit enorm förarbrist på deras respektive åkstation. I år har man genomfört mindre träffar på 8 olika ställen i Sverige och har då nästan lyckats att få med alla körlärare. I dag var det 13 stycken körlärare från Västerås, Fagersta, Eskilstuna, Hallsberg och Stockholm/Hagalund som deltog.

Jag var med fram till lunchen då jag avvek för att planera lite inför nästa vecka.