Måndag

Den här veckan håller jag i Trafiksäkerhetsutbildningen igen. Det blir min tredje vecka och den fjärde veckan som vi kör i Västerås.

Det var fyra elever idag – två förare och en av mina instruktörskollegor från Västerås och en förare från Hagalund.

Som vanligt började vi med teori klockan nio i konferensrummet. Efter lunchen var det simulatorkörning ett par timmar och därefter blev det självstudier/e-learning.