Måndag

Jag har idag tillbringat arbetsdagen på kontoret med lite administrativt arbete.

Från den 1 oktober är det en ny period gällande de periodiska uppföljningarna. Vartannat år ska alla lokförare ha en uppföljning, då en instruktör åker med under ett arbetspass. Det ska inte bara ses som en kontroll av att lokföraren följer gällande regelverk och hur denne uppträder i rollen som förare utan det är även en chans att få ställa frågor som man undrat över.

Den här veckan har jag två dagar som jag ska ägna åt uppföljningar och nu planerade in jag lämpliga kandidater som hade lämpliga arbetspass. Dessutom förvarnade jag de berörda förarna så att de är beredda på att jag kommer att dyka upp.

Det blev naturligtvis en del kaffedrickande och samtal med kollegor i lunchrummet under dagen.