Måndag-tisdag

De två sista dagarna på första utbildningsgruppens praktik är nu avklarade. Gårdagen ägnades åt att växla vagnar mellan två spår och använda handsignaler för att dirigera lokföraren (undertecknad). Givetvis innebar detta även kopplingsarbete för att koppla ihop och isär vagnar och lok under övningarna.

Idag fortsatte vi i ett underbart strålande vinterväder. Som sista övning fick eleverna åka baktill på ett backande växlingssätt (lok och en vagn) och med handsignaler försöka stanna växlingssättet så nära en markering på marken som möjligt. Det visade sig svårare än vad man tror eftersom man som växlare inte själv styr över bromsen och dessutom får man ta med i beräkning att det är en fördröjning från det att lokföraren bromsar tills bromsarna faktiskt går till på växlingssättet.

När vi rundade av i klassrummet i slutet av dagen verkade eleverna ha tyckt att det varit fyra givande och roliga praktikdagar.

Imorgon tar vi oss an en ny grupp med elever som ska ha praktik i fyra dagar.