Tisdag

Idag var det min tur att gå årets lärarledda trafiksäkerhetsfortbildning. Vi var totalt 4 kollegor som tog plats i konferensrummet i Personallokalerna i Västerås klockan 10.

Till att börja med gick vi igenom resultatet från förra årets slutprov som vi gjorde under hösten. Därefter följde trafiksäkerhetsinformation och diskussioner bland annat gällande otillåtna stoppassager samt de olika rollerna och ansvarsfördelning vid växlingsarbete.

Sista momentet var att ta plats vid simulatorn och ställas inför olika scenarios som inträffade då vi framförde tåget.

Sammanfattningsvis en rolig och givande dag! Imorgon kör jag tåg igen.