Trafiksäkerhetslärare

Efter en veckas utbildning i Linköping är jag nu godkänd som Trafiksäkerhetslärare. Det innebär att jag nu bland annat kan hålla i den årliga Trafiksäkerhetsfortbildningen som varje lokförare måste genomgå.

Vi är elva stycken instruktionsförare från Luleå i norr till Malmö i söder som har fått en veckas drillning i Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) samt SJs interna företagsbestämmelser gällande trafiksäkerhet. TTJ-reglerna är de regler som vi lokförare rättar oss efter varje dag så det är ingen nyhet precis, men man måste hela tiden repetera och hålla sig à jour med sådana fall som inte inträffar så ofta i det dagliga arbetet och speciellt eftersom vi ska hålla utbildning i ämnet. Dessutom har SJ en uppsjö av interna företagsbestämmelser som dels listar SJ-interna och SJ-specifika rutiner, dels specificerar sådana saker gällande Trafiksäkerhet som TTJ-reglerna inte tar upp och i vissa fall anger strängare krav och regler än vad som finns i TTJ.

Vi har också tittat på Transportstyrelsens Regelbok för järnväg och hur Järnvägslagen, Järnvägsförordningen och övriga Säkerhetsbestämmelser från myndigheter hänger ihop och tillsammans bildar regelverket kring järnvägen och järnvägsföretagen.

Det har varit många nyttiga diskussioner och vi har även fått hålla lektioner i Trafiksäkerhet för varandra.

Sammanfattningsvis har det varit en intressant, nyttig och mycket trevlig vecka. Nu väntar en ledig helg.