Tisdag – Onsdag

X2-kursen fortsätter med djupdykning i vagnarna och deras utrustning. Vi har lärt oss hur handikappliften manövreras, testat att utlösa brandlarm och sett hur det indikeras och vad man ska göra om det inträffar, lärt oss hur man låser och stänger av felaktiga ytterdörrar samt ”multat” (d v s kopplat ihop) två X2:or med varandra.

I morgon ska vi gå in på drivenheten eller ”loket” som man skulle kunna kalla det.