Tisdag – Onsdag

Igår var det dags att öva på av- och tillkoppling av lok och vagnar. Vi lånade ett ledigt lok från lokuppställningen och höll till på spår 42, där en rad personvagnar stod uppställda. Vi använde två av vagnarna som vi kopplade till loket och sedan av igen och körde framåt och backade med hjälp av signalgivare. Signalgivaren är en person som ger handsignaler till lokföraren t ex när man backar mot en vagn för att koppla till, så att föraren vet när det är dags att stanna. Vi turades om att köra loket, vara signalgivare, koppla till vagnarna och koppla från dem.

Idag fortsatte vi med att klargöra d v s starta upp ett avställt (avstängt) lok, lägga loket i transport d v s få loket att uppträda som en vanlig vagn när man bogserar det t ex efter en lokskada samt att multipelkoppla två lok så att båda loken är igång men man kör från det främsta. Vi övade också på tekniken för att köra emot ett annat fordon utan att det blir för häftig smäll eller att man ”studsar” mot buffertarna. Det är viktigt när man t ex ska koppla vagnarna till loket.

Mot slutet av dagen gick vi igenom övningsfrågorna som vi fick i måndags.