L-ABC / HLR samt Brand

Har igår och idag haft utbildning i L-ABC / HLR (Hjärt-/Lung-räddning) samt Brand. De momenten ingår också i utbildningen för bussförare, men det är otroligt viktigt att man får öva på det här om och om igen så att man klarar av det om/när det skulle bli aktuellt.

Släckning av brand i kläder   Släckning av brand