Måndag

Ny vecka och ännu en dag med Sjukreselinjen. Eftersom bussen jag hade förra veckan skulle in för att ”strajpas” dvs få dekaler påsatta, fick jag i dag ha den andra sjukresebussen.

Första turen fick jag inga passagerare, men på andra turen blev det hela 3 resenärer (!) och efter lunch hade jag 1 passagerare på vardera turen, så det blev rekord i resenärer för mig 🙂

Efter avslutad körning tvättade och tankade jag bussen och fixade till redovisning av kassan eftersom detta var sista dagen för mig på linjen för den här gången.