Måndag

Veckan började precis som förra veckan slutade d v s tidiga morgonturen på Högskolelinjen från Eskilstuna följt av ordinarie morgontur på skollinjen och därefter extrabuss på Högskolelinjen till Eskilstuna. I dag var det inte så mycket folk så min buss räckte som extrabuss och det blev inte fullsatt heller. Åt lunch ”som vanligt” i Eskilstuna och mina tjänster behövdes inte på tillbakavägen, så jag åkte tom tillbaka till Västerås.

Körde de tre hemturerna på skollinjen samt en extratur från en högstadieskola till en idrottsanläggning.

Avloppsrännan i tvätthallen höll på att svämma över, så innan jag åkte hem från jobbet rensade jag avloppssilen så att vattnet kunde rinna ut.