Måndag: Omsorg

Kör alltså omsorgen även denna vecka. Idag var det studiedag i stora delar av Västerås och därför var det ganska glest med passagerare i bussen – endast de som skulle till och från Fritids åkte.