Beställning

Idag körde jag en grupp studenter som skulle på studiebesök på Forsmarks kärnkraftverk. Det var mycket intressant! Tyvärr håller de just nu på med att kontrollera Forsmark 3 efter sprickbildning i styrstavarna så därför fick vi inte besöka någon reaktorbyggnad. Men vi fick åka ner i SFR (anläggning för slutlig förvaring av låg- och medelaktivt driftavfall) och vi besökte även Biotestsjön, där kylvattnet släpps ut.